ABIKS EHITAJALE

Betooni tellimisel tuleb alati lähtuda ehitusprojektist. Projekteerija ülesanne on planeerida, millist betoonisegu on mõistlik ühel või teisel puhul kasutada.

Ehitamisel kasutatavate betoonisegude kohta anname omapoolse spikri enamkasutatud lahendustest:

Taldmikud –  kasutatakse betoonisegu C20/25 või C25/30 vajumisklass S3        

 Vundament – kasutatakse betoonisegu C20/25 või C25/30 vajumisklass S3

Põrandad – kasutatakse eluruumipõrandad C20/25 vajumisklass S4, tööstuspõrandad C25/30 vajumisklass S4, eriti suurt koormust taluvad põrandad C30/37 vajumisklass S4

Vahelaed – kasutatakse C25/30 või C30/37 vajumisklass S3

Seinavalu – kasutatakse C20/25, C25/30 või ka C30/37 vajumisklass S3

Trepid – kasutatakse C25/30 või C30/37, kui on kinnine saaling siis vajumisklass S3, lahtise raketis puhul vajumisklass S2

Betoneerimisel ei tohi kindlasti unustada betooni armeerimise vajalikkust.

Betooni koguse mõõtmiselt/arvutamisel tuleb kindlasti meeles pidada:

  • Põranda ebatasasused, kallakud raskendavad vajamineva betoonikoguse täpset kalkuleerimist (nt põranda suurus 10m2;  raketise sügavus on äärtest 10cm, kuid ca pool põrandat on sügavusega 12cm, siis arvutusviga on juba 0,2m3) 
  • Valu aluspinna võimalikud erisused (nt killustiku põhjal imbub arvestatav kogus betooni killustiku vahele, penoplast vajub surve all)
  • Raketis tugevus ja toestatus (kui raketis on nõrk või piisavalt toestamata, siis „kummis“ raketis võib tekitada olukorra, kus soovitud kõrgust/tasapinda ei saavutata ja tekib vajadus betooni lisaks tellida)   

Seega on otstarbekas tellida betooni varuga, sõltuvalt betoneerimise spetsiifikast.

Betoonisegu võib sisaldada ka lisandeid (vastavalt töö spetsiifikale)

Plastifikaatorid – vähendavad betoonisegu veevajadust (lisainfo www.remei.ee )

Õhku sisseviivad lisandid - annavad betoonile suurema külmakindluse (lisainfo www.remei.ee )

Veepidavust tõstvad lisandid – parandavad betooni veepidavust ja püsivust agressiivse keskkonna suhtes (lisainfo www.penetroneesti.ee )

Tardumist kiirendavad ja aeglustavad lisandid – võimaldavad tööde teostamisel reguleerida tardumisprotsessi (lisainfo www.remei.ee )

Kivinemist kiirendavad lisandid - võimaldavad suhteliselt madala temperatuuri juures kiirendada betooni kivistumist (lisainfo www.remei.ee )

Tardumist aeglustavad lisandid – kasutatakse betooni transpordil pikkade vahemaade ja kuuma ilma korral (www.remei.ee )

Betoonisegudes kasutatavad kiud (alternatiiv betooni armeerimiseks - lisainfo www.betotrade.ee )

Ehitusgrupp OÜ © 2022