Ehitusgrupp › Abiks ehitajale

ABIKS EHITAJALE

Betooni tellimisel tuleb alati lähtuda ehitusprojektist. Projekteerija ülesanne on planeerida, millist betoonisegu on mõistlik ühel või teisel puhul kasutada.

Ehitamisel kasutatavate betoonisegude kohta anname omapoolse spikri enamkasutatud lahendustest:

Taldmikud –  kasutatakse betoonisegu C20/25 või C25/30 vajumisklass S3        

 Vundament – kasutatakse betoonisegu C20/25 või C25/30 vajumisklass S3

Põrandad – kasutatakse eluruumipõrandad C20/25 vajumisklass S4, tööstuspõrandad C25/30 vajumisklass S4, eriti suurt koormust taluvad põrandad C30/37 vajumisklass S4

Vahelaed – kasutatakse C25/30 või C30/37 vajumisklass S3

Seinavalu – kasutatakse C20/25, C25/30 või ka C30/37 vajumisklass S3

Trepid – kasutatakse C25/30 või C30/37, kui on kinnine saaling siis vajumisklass S3, lahtise raketis puhul vajumisklass S2

Betoneerimisel ei tohi kindlasti unustada betooni armeerimise vajalikkust.

Betooni koguse mõõtmiselt/arvutamisel tuleb kindlasti meeles pidada:

  • Põranda ebatasasused, kallakud raskendavad vajamineva betoonikoguse täpset kalkuleerimist (nt põranda suurus 10m2;  raketise sügavus on äärtest 10cm, kuid ca pool põrandat on sügavusega 12cm, siis arvutusviga on juba 0,2m3) 
  • Valu aluspinna võimalikud erisused (nt killustiku põhjal imbub arvestatav kogus betooni killustiku vahele, penoplast vajub surve all)
  • Raketis tugevus ja toestatus (kui raketis on nõrk või piisavalt toestamata, siis „kummis“ raketis võib tekitada olukorra, kus soovitud kõrgust/tasapinda ei saavutata ja tekib vajadus betooni lisaks tellida)   

Seega on otstarbekas tellida betooni varuga, sõltuvalt betoneerimise spetsiifikast.

Betoonisegu võib sisaldada ka lisandeid (vastavalt töö spetsiifikale)

Plastifikaatorid – vähendavad betoonisegu veevajadust (lisainfo www.remei.ee )

Õhku sisseviivad lisandid - annavad betoonile suurema külmakindluse (lisainfo www.remei.ee )

Veepidavust tõstvad lisandid – parandavad betooni veepidavust ja püsivust agressiivse keskkonna suhtes (lisainfo www.penetroneesti.ee )

Tardumist kiirendavad ja aeglustavad lisandid – võimaldavad tööde teostamisel reguleerida tardumisprotsessi (lisainfo www.remei.ee )

Kivinemist kiirendavad lisandid - võimaldavad suhteliselt madala temperatuuri juures kiirendada betooni kivistumist (lisainfo www.remei.ee )

Tardumist aeglustavad lisandid – kasutatakse betooni transpordil pikkade vahemaade ja kuuma ilma korral (www.remei.ee )

Betoonisegudes kasutatavad kiud (alternatiiv betooni armeerimiseks - lisainfo www.betotrade.ee )

Ehitusgrupp OÜ © 2014   ·   tel.  +372 521 3858